homepage POMÁHÁME OD ROKU 1995
Starejme se o ty, kteří se starali o nás.
Stáří jednou potká každého z nás.

číslo konta: 24 000 267 / 0100

Zabezpečení seminářů pro osoby blízké, pro sociální asistenty a pro pracovníky pečující o nemocné s Alzheimerovou chorobou

S  problematikou péče o osoby nemocné s Alzheimerovou chorobou se při své práci setkávají pracovníci celkem často a naší představou je, že by po absolvování vzdělávacího procesu byli nejen schopni komunikovat a pečovat o lidi s demencí, ale zároveň aby dokázali rozpoznat příznaky nastupující demence a případně radit rodině a blízkým osobám, jakým způsobem jednat a pečovat o takto nemocnou osobu. Tento vzdělávací záměr vychází i z programového záměru Rady pro seniory a stárnutí populace pod názvem Plán Alzheimer, kde je konstatováno, že služby v terénu jsou nedostačující a je nutná podpora péče v domácím prostředí.
více informací

Současné koncepty poskytování pečovatelské služby v ČR

Přehled možností a koncepce poskytování pečovatelské práce v ČR.
více informací

Paliativní medicína

Specializovaný obor paliativní medicíny reaguje na trend medicíny v minulém století, který se zaměřil na zachraňování lidských životů. Její rychlý rozvoj umožnil léčbu nemocí, o které se nám před pár lety mohlo jenom zdát. Někdy máme pocit, že lékaři dnes léčí a zachraňují i „nemožné“. Tyto snahy ale dostaly na okraj zájmu ty nemocné, které dnešní medicína stále léčit neumí.
více informací
Alzheimerova choroba

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova choroba (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku ACh, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.
více informací

Pomozte nám pomáhat!
prostřednictvím dárcovských sms s textem:
DMS ALZHEIMERSTOP
zaslané na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30 Kč, ve prospěch fondu bude z každé poukázáno 27 Kč.
Případnou další pomoc
můžete zasílat na konto
24 000 267/0100.
napsali nám

Herbert Slavík

foto_herbert_slavikrtxt12453.jpg fotograf
Česká republika
Czech republic
celý profil