homepage POMÁHÁME OD ROKU 1995
Starejme se o ty, kteří se starali o nás.
Stáří jednou potká každého z nás.

číslo konta: 24 000 267 / 0100

Paliativní medicína

Specializovaný obor paliativní medicíny reaguje na trend medicíny v minulém století, který se zaměřil na zachraňování lidských životů. Její rychlý rozvoj umožnil léčbu nemocí, o které se nám před pár lety mohlo jenom zdát. Někdy máme pocit, že lékaři dnes léčí a zachraňují i „nemožné“. Tyto snahy ale dostaly na okraj zájmu ty nemocné, které dnešní medicína stále léčit neumí.

Společnost vytěsnila realitu naší konečnosti – smrt. Umírání se stalo technickou záležitostí, která stála mimo zájem medicíny a oddělila tuto přirozenost života od ostatní společnosti do nemocnic a podobných zařízení. Často docházelo i k nesmyslným pokusům zachraňovat život, i když nebyla z hlediska lékařské vědy žádná naděje.

Paliativní medicína se snaží navracet přirozený řád našeho života do jeho přirozeného prostředí. Jejím hlavním zaměřením je zlepšení kvality života i u nevyléčitelných nemocí, tedy především léčba bolesti, ale i dalších příznaků, které dělají poslední fáze života obtížnými. Charakteristickým prvkem paliativní medicíny je její celistvé chápání člověka nejen s jeho biologickými potřebami, ale i z hlediska psychologie, sociálního a duchovního rozměru. Pohled na konec našeho života před nás klade obtížné otázky, na které se lidstvo snaží odpovědět stovky let. Vědomí našeho blízkého konce mění náš pohled na zaběhnuté hodnoty a vztahy. V době kultu mládí, krásy a výkonu se umírající člověk vymyká našemu hodnotovému zaměření. Přesto právě toto období se stává tím nejdůležitějším v našem životě, kdy při pohledu na naší konečnost často nacházíme to podstatné v lidském životě – jeho smysl. Každodenní praxe nás přesvědčuje, jak je doba před koncem života pro člověka i jeho blízké důležitá. Paliativní medicína se snaží ulehčit utrpení nemocných tak, aby mohli tyto okamžiky prožít naplno.

 

MUDR. Tereza Dvořáková

Vedoucí lékařka a zakladatelka

Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

 

 

 
zpěttisk
 

Pomozte nám pomáhat!
prostřednictvím dárcovských sms s textem:
DMS ALZHEIMERSTOP
zaslané na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30 Kč, ve prospěch fondu bude z každé poukázáno 27 Kč.
Případnou další pomoc
můžete zasílat na konto
24 000 267/0100.
napsali nám

Miroslav Ondříček

foto_ondricekrtxt12477.jpg kameraman
Česká republika
Czech republic
celý profil