homepage POMÁHÁME OD ROKU 1995
Starejme se o ty, kteří se starali o nás.
Stáří jednou potká každého z nás.

číslo konta: 24 000 267 / 0100

Vize nadačního fondu Podepsáno srdcem


logo_podepsanortxt12105.jpgNadační fond Podepsáno srdcem
byl ustaven na půdorysu stejnojmenného projektu, který již dvě desítky let pomáhá handicapovaných bez ohledu na jejich věk i medicínskou klasifikaci postižení.

 

Projekt Podepsáno srdcem v minulosti pomáhal prostřednictvím jiných humanitárních organizací. Na přelomu let 2008/2009 oslovil autor projektu významné osobnosti u nás i v zahraničí vizí založení Nadačního fondu Podepsáno srdcem. Za všechny jmenujme Sira Nicholase Wintona, světovou osobnost a legendu humanity, která poctila fond svou účastí a svolením stát se čestným patronem.

 

Náplní činnosti Nadačního fondu Podepsáno srdcem je humanitární pomoc prostřednictvím autorských projektů, generujících prostředky pro činnost a programy fondu, hlavně tradiční humanitární koncert a benefiční dražba Podepsáno srdcem (více mj. i na www.ap-cherry.cz).

Během svých začátků se NF Podepsáno srdcem personálně stabilizoval a zpřesnil svůj Statut, přičemž se všichni členové Správní rady i Poradního sboru rozhodli vykonávat činnost v jeho prospěch zdarma. Důležité bylo i hledání formy a konkrétního cíle budoucí pomoci. Po pečlivém studiu činnosti jiných subjektů bylo rozhodnuto, že fond bude věnovat získané prostředky na pomoc starým lidem, s akcentem na postižení Alzheimerovou chorobou.

 

Naše rozhodnutí pomoci starým lidem je vedenou snahou věnovat se těm, na které se velmi často zapomíná, jako na méně efektní objekty humanitární činnosti než jsou děti. Přitom právě staří lidé v předešlém životě věnovali svým blízkým i společnosti své nadání a úsilí bez ohledu na oběti. Pomozme tedy těm, kteří si naši pomoc za svůj život zaslouží, jako malou splátku našeho dluhu jim.

 

Důvody nemocí či postižení mají nejrůznější příčiny a lze i věřit, že se nám vyhnou. Někdy touto vírou může být ovlivněno i rozhodování a ochota účastnit se na benefičních projektech. Ale stáří je úděl, který nemine nikoho z nás a Alzheimerova choroba bývá jeho častým nevítaným společníkem, proti kterému zatím lidstvo nevymyslelo lék.

 

Je proto třeba spojit síly k pomoci starým, bezmocným lidem a neumíme-li jim pomoci lékařskými prostředky, můžeme aspoň jejich poslední životní úsek učinit co nejvíce snesitelným. Jednoho dne budeme na jejich místě.

 

Pomozte spolu námi těm, kteří naši pomoc potřebují!
Peněžní účet Nadačního fondu Podepsáno srdcem: 24 000 267 / 0100


Vladimír Mertlík
předseda Správní rady

 
zpěttisk
 

Pomozte nám pomáhat!
prostřednictvím dárcovských sms s textem:
DMS ALZHEIMERSTOP
zaslané na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30 Kč, ve prospěch fondu bude z každé poukázáno 27 Kč.
Případnou další pomoc
můžete zasílat na konto
24 000 267/0100.
napsali nám

Lubomír Zaorálek

foto_zaoralekrtxt12509.jpg politik
Česká republika
Czech republic
celý profil