homepage POMÁHÁME OD ROKU 1995
Starejme se o ty, kteří se starali o nás.
Stáří jednou potká každého z nás.

číslo konta: 24 000 267 / 0100

Kdo jsme?

Přečtete si texty zakladatelů a sponzorů nadačního fondu.

vera_pavlikovartxt12918.jpg„Nadační fond Podepsáno srdcem se zabývá pomocí nejstarším spoluobčanům s akcentem na postižené Alzheimerovou chorobou. Toto téma je zdánlivě méně atraktivní než obvyklá pomoc dětem, ale neméně zásadní. Důstojné a klidné stáří je to, co pro sebe a své blízké chce dříve nebo později každý z nás.“

Věra Pavlíková,
ředitelka fondu


--------

mertlik_vrtxt12919.jpgJsme přesvědčeni, že pomoc poskytnutá potřebným je emocionální investicí, která se každému z nás vrací ve chvíli, kdy se na straně potřebných ocitneme my sami. Proto jsme se rozhodli po patnácti letech činnosti a aktivit v humanitární oblasti rozhodli založit Nadační fond se jménem projektu, který byl také naším autorským projektem. Vlajkovou lodí činnosti fondu je každoročně projekt Podepsáno srdcem, benefiční dražba spojená s koncertem. Dražené předměty jsou věnovány výjimečnými osobnostmi z oblasti kultury, sportu nebo veřejného života. Výtěžek z dražby je spolu s výtěžky kampaně DMS jedním z finančních pilířů činnosti fondu za dominantní podpory našich strategických partnerů, jmenovitě společností Agrofert, a.s. a Penam, a.s.
Jsme si jisti, že pomoc seniorům se symptomem bezmocnosti a lidem postiženým Alzheimerovou chorobou je nesmírně důležitý a zásadní. Fakt, že pomoc nemocným dětem je veřejností více emocionálně vnímána, nás nemůže odradit od přesvědčení, že lásku a pomoc potřebujeme i v posledních dnech života.

Vladimír Mertlík
Agency Prague Cherry, spol. s r.o.

logo_ap_cherryrtxt11914.gif

--------

jaroslav-kurcikVím, že můj současný věk a stav věcí mi dovolují žít v relativním pohodlí a klidu. Vím ale také, že ať chci či nechci, jednou někdo zazvoní u mých dveří a řekne: „Dobrý den, jsem vaše stáří.“ Snažím se být na to připraven, jen nevím, zda bude připraveno i mé zdraví.

Pozorně sleduji oblast benefičních projektů, jejichž většina se týká dětí. Pomáhat dětem je totiž, jak se říká, více sexy, protože jsou roztomilé i v nemoci. Vím, pomáhat dětem je důležité a naši pomoc potřebují. Já však veškerou pomoc chci věnovat těm, kteří nejsou roztomilí, jen více bezmocní, protože jsou často zcela sami. Senioři postižení Alzheimerem.

Pochopili to i lidé v Nadačním fondu Podepsáno srdcem a jejich výsledky mne utvrzují v tom, že mé rozhodnutí pomáhat seniorům jejich prostřednictvím bylo zcela správné. Přidejte se ke mně.

Generální ředitel, Penam, a.s.
Ing. Jaroslav Kurčík

logo_ap_cherryrtxt11914.gif
 
zpěttisk
 

Pomozte nám pomáhat!
prostřednictvím dárcovských sms s textem:
DMS ALZHEIMERSTOP
zaslané na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30 Kč, ve prospěch fondu bude z každé poukázáno 27 Kč.
Případnou další pomoc
můžete zasílat na konto
24 000 267/0100.
napsali nám

Miroslav Ondříček

foto_ondricekrtxt12477.jpg kameraman
Česká republika
Czech republic
celý profil